Fysioterapeut med kommunal avtale, Anne Sofie, arrangerer treningsgrupper for pasienter med Parkinsons sykdom flere ganger pr uke.

 

Ta kontakt på Tlf 95960907 for mer informasjon