Silje Wangensten Dahlsrud - Jobbmobil 98 60 60 12

Fysioterapeut - HELFO Avtale

Erfaring: Silje har lang og allsidig erfaring fra kommunalt og privat arbeid med pasienter. Hun har jobbet som fysioterapdeut siden 2004, og begynte i Bærum kommune i 2005. Hennes hovedfelt er ortopedi, kvinnehelse og pasienter med sammensatte problemstillinger.

Utdanning: Bachelor i fysioterapi: University of Northumbria, Newcastle 2001-2004.

Videreutdanning: Master i fysioterapi: HIOA 2014-2016

Tilleggskompetanse: Arbeidsplassvurdering via NAV