Vi tilbyr et variert treningstilbud:


1. Treningskort: Tren som du vil - når du vil -  i våre åpningstider (Mandag - Lørdag). Sjekk ut egen side for mer informasjon. 


2. Gruppetrening: Trening i små grupper. Gruppen blir ledet av en fysioterapeut/PT. Sjekk ut egen side for mer informasjon. .


3. Pasientgruppetrening: Dette er grupper ledet av fysioterapeuter for pasienter med spesifikke diagnoser. Ta direkte kontakt med den fysioterapeuten som leder gruppen for å høre om det er mulig å bli med. Fysioterapeuten som leder dette har avtale med kommunen, og behandlingen går inn under HELFOS avtaleverk.