Vi tilbyr et variert treningstilbud:

 

1. Treningskort: Tren som du vil - når du vil -  i våre åpningstider (Mandag - Lørdag). Sjekk ut egen side for mer informasjon. 

 

2. Pasientgruppetrening: Dette er grupper ledet av fysioterapeuter for pasienter med spesifikke diagnoser. Ta direkte kontakt med den fysioterapeuten som leder gruppen for å høre om det er mulig å bli med. Fysioterapeuten som leder dette har avtale med kommunen, og behandlingen går inn under HELFOS avtaleverk.