Vi arrangerer jevnlig kurs hos oss - for fysioterapeuter


Lørdag 19.10.2019: Fagdag med Håvard Østerås - Trening (Dosering og smerte for pasienter)

Lørdag xx.xx.2019: Fagdag med Bærum sykehus - ortopedisk avdeling. 3 ortopeder og 2 fysioterapeuter. Rehablitering kne operasjoner.

Lørdag 03.11.2018: Fagdag med Martina Hansen Hospital - ortopedisk avdeling. 2 ortopeder og 3 fysioterapeuter. Rehabilitering skulder operasjon. 

Lørdag 10.03.2018: Fagdag med Tormod Nielse - Kreft og trening

Lørdag 21.10.2017: Fagdag med Paul Solberg - Treningslære
Lørdag 19 oktober 2019:


Lørdag 03.11.2018

Lørdag 10.03.2018


Lørdag 21.10.2017