Keth Brustad, erfaren fysioterapeut med kompetanse for lymfødembehandling.